8. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, objęty honorowym patronatem przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, odbył się w dniach 11–17 maja 2013.

Chęć udziału w Konkursie zgłosiło 330 młodych śpiewaków z całego świata. Do Konkursu zakwalifikowanych zostało 74 artystów z 18 krajów.

Po raz pierwszy Konkurs zyskał ważnego ambasadora: funkcję prezydenta Konkursu objęła, na życzenie pani Marii Fołtyn, Aleksandra Kurzak, jedna z najwybitniejszych współczesnych śpiewaczek, zwyciężczyni Konkursu z 1998 roku. Dzięki niej – oraz kontaktom Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, udało się skompletować znakomity skład jury, zdecydowanie odbiegający od modelu dotąd przyjętego. W gronie jurorów znalazły się autorytety, mające z racji doświadczenia i pełnionych funkcji decydujący głos w kształtowaniu dzisiejszego życia muzycznego: dyrektorzy i managerowie czołowych instytucji muzycznych oraz festiwali na świecie, jak również znakomici pedagodzy i śpiewacy. 

Wyniki konkursu